Voorwaarden

 

**Algemene Voorwaarden nlsociaal.nl**

 

Welkom bij nlsociaal.nl

 

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van nlsociaal.nl ("wij", "ons", "onze"), een social media platform gecreëerd door en voor Nederlanders. Door ons platform te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

 

**Rechtspersoon**

 

nlsociaal.nl is eigendom van en wordt beheerd door Redegeld ICT, gevestigd in Nederland.

 

**Gebruik van nlsociaal.nl**

 

**Toegankelijkheid:** Dit platform is ontworpen voor inwoners van Nederland, Nederlandse staatsburgers, en iedereen met een interesse in Nederland.

 

**Accountcreatie:** Om volledige toegang tot ons platform te krijgen, moet u een account aanmaken met een geldig, niet-tijdelijk e-mailadres. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en alle activiteiten die erop plaatsvinden.

 

**Inhoudsverantwoordelijkheid:** U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst. Illegale of schadelijke inhoud is verboden. Wij bieden een mechanisme voor het melden van ongepaste inhoud, en zullen actie ondernemen conform onze richtlijnen.

 

**Gedragsregels:** Wij staan voor respect en vriendelijkheid. Pesten, intimidatie, of ander schadelijk gedrag wordt niet getolereerd. Obscene of naaktheid afbeeldingen worden niet getolereerd en hebben account waarschuwing en verwijderen tot gevolg.

 

**Privacy en Gegevensbescherming**

 

Wij respecteren uw privacy. nlsociaal.nl gebruikt geen tracking cookies en personaliseert geen inhoud op basis van uw gedrag. Ons Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie over hoe wij uw gegevens beschermen.

 

**Aansprakelijkheid**

 

**Beperking van Aansprakelijkheid:** Hoewel wij ons inspannen om een veilige omgeving te bieden, kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, of gevolgschade voortvloeiend uit uw gebruik van nlsociaal.nl.

 

**Vrijwaring:** De oprichter/beheerder is niet aansprakelijk voor inhoud geplaatst door gebruikers en kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Wij houden ons aan het Nederlandse wetboek, met name artikel 1.

 

**Wijzigingen aan de Voorwaarden**

 

Wij behouden het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Belangrijke wijzigingen worden gecommuniceerd via een sticky note op de website die zichtbaar is na aanmelding. Uw voortgezet gebruik van het platform na dergelijke aankondigingen vormt acceptatie van de nieuwe Voorwaarden.

 

**Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting**

 

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen, waar mogelijk, via mediation worden opgelost voordat ze aan de rechter worden voorgelegd.

 

**Contact**

 

Voor vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via [info@nlsociaal.nl].

 

Datum van laatste wijziging: 21-6-2024