Voorwaarden

**17-1-2024**

**Algemene Voorwaarden**

 

1. **Acceptatie van de Voorwaarden**

   - Door gebruik te maken van dit sociale platform stemt de gebruiker in met de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient deze het platform niet te gebruiken.

 

2. **Accountregistratie**

   - a. De gebruiker moet een geregistreerd account aanmaken om toegang te krijgen tot bepaalde functies van het platform. De verstrekte accountinformatie, inclusief een echte e-mail, moet accuraat en actueel zijn.

   - b. Het aanmaken van een account vereist het opgeven van een echte e-mail. De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn/haar accountgegevens en is aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar account.

Transparency Center

StartpaginaArrow RightBeleidArrow RightRichtlijnen voor de Facebook-community

Accountintegriteit en authentieke identiteit

Beleidsdetails

Wijzigingenlogboek

 

 

Oudere weergevenMinder weergeven

Uitleg van beleid

Echtheid is de hoeksteen van onze community. We geloven dat echtheid een community helpt opbouwen waarin mensen op betekenisvolle manieren verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor Nederland Sociaal. We willen een breed scala aan manieren bieden waarop identiteit wordt geuit in onze wereldwijde community, en tegelijkertijd nabootsing en een verkeerde voorstelling van identiteit voorkomen. Daarom eisen we dat mensen hun echte naam, die ze ook in het dagelijks leven hanteren, gebruiken wanneer ze een nlsociaal-account maken. Ons echtheidsbeleid is bedoeld om een veilige omgeving te creëren waar mensen elkaar kunnen vertrouwen en elkaar verantwoordelijk kunnen houden.

3. **Gebruikersgedrag**

   - a. Gebruikers dienen het platform te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.

   - b. Het is verboden om inhoud te plaatsen die illegaal, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, discriminerend of anderszins ongepast is.

 

4. **Intellectueel Eigendom**

   - a. De gebruiker behoudt alle rechten op de inhoud die hij/zij plaatst op het platform.

   - b. Het platform behoudt zich het recht voor om ingezonden inhoud te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

5. **Privacybeleid**

   - a. Het privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie. Door het platform te gebruiken, stemt de gebruiker in met de bepalingen van het privacybeleid.

 

6. **Aansprakelijkheid**

   - a. Het platform, gevestigd in Nederland en met de ICT-infrastructuur gehost bij "mijn.host", is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het platform.

   - b. De gebruiker vrijwaart het platform tegen aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van het platform.

 

7. **Wijzigingen in de Voorwaarden**

   - Het platform behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via het platform.

 

8. **Beëindiging van de Dienstverlening**

   - Het platform behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan een gebruiker te beëindigen als deze de voorwaarden schendt.

 

9. **Toepasselijk Recht en Jurisdictie**

   - Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

 

Door gebruik te maken van het platform bevestigt de gebruiker dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. De gebruiker erkent ook dat het aanmaken van een account een echte e-mail vereist en dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is.