Privacy

Privacyverklaring nlsociaal.nl

 

Laatst bijgewerkt op [13/06/2024]

 

Algemeen

 

1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website nlsociaal.nl, eigendom van [Redegeld ICT], een Nederlands staatsburger.

 

Verzamelde Gegevens

 

2.1 nlsociaal.nl verzamelt enkel de informatie die gebruikers vrijwillig verstrekken bij het aanmaken van een account, zoals een werkend e-mailadres. Tijdelijke e-mailadressen en bijbehorende accounts worden steekproefsgewijs verwijderd.

 

2.2 De website maakt geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technologieën om het gedrag van gebruikers te volgen. Enige cookies die nodig zijn voor de werking van de website zijn:

 

loggedin_guid

PHPSESSID

Meer info bij Cookie-Script Quick Report.

 

Gebruik van Gegevens

 

3.1 De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van gebruikersaccounts en het leveren van de bijbehorende diensten.

 

3.2 Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

 

Beveiliging

 

4.1 nlsociaal.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn

 

5.1 Gegevens worden bewaard zolang u lid bent, en als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Rechten van Gebruikers

 

6.1 Gebruikers hebben het recht om hun verstrekte gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met [beheer@nlsociaal.nl]. Gebruikers kunnen dit ook volledig zelf regelen via hun accountprofiel.

 

Wijzigingen in de Privacyverklaring

 

7.1 nlsociaal.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via de website.

 

Contactinformatie

 

8.1 Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens kunnen gebruikers contact opnemen met [beheer@nlsociaal.nl].

 

Toegevoegde Voorwaarden voor Verbeterde Privacy en Beveiliging

 

Privacy by Design

 

9.1 nlsociaal.nl is ontworpen met ingebouwde privacybescherming, waarbij vanaf het begin rekening wordt gehouden met de privacy van gebruikers. Geen trackers en gebruiker is baas over zijn of haar data.

 

Dataopslag binnen Europa

 

10.1 Alle gebruikersgegevens worden opgeslagen binnen Europa, in overeenstemming met de GDPR-richtlijnen.

 

Geen Verkoop van Gebruikersdata

 

11.1 nlsociaal.nl verzamelt en verkoopt geen gebruikersdata. Inkomsten worden uitsluitend gegenereerd uit abonnementen, donaties of gebruikskosten.

 

Transparant Verdienmodel

 

12.1 nlsociaal.nl heeft een transparant verdienmodel waarbij geen gebruik wordt gemaakt van advertenties of tracking technologieën om gebruikersgedrag te analyseren.

 

Continuïteit en Overdracht

 

13.1 In het geval van een overname, fusie of andere vorm van bedrijfsoverdracht, waarbij nlsociaal.nl betrokken is, zullen gebruikers tijdig en duidelijk worden geïnformeerd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de actieve gebruikers gaat nlsociaal.nl niet akkoord met een overname die afwijkt van het huidige privacybeleid.

 

13.2 Bij eventuele beëindiging van de dienstverlening door oplopende kosten of andere omstandigheden, zal nlsociaal.nl de actieve gebruikers ten minste 90 dagen van tevoren informeren, zodat zij de mogelijkheid hebben om hun gegevens veilig te verplaatsen of te verwijderen.

 

Automatische Verwijdering van Inactieve Accounts

 

14.1 Conform de AVG zullen accounts die langer dan een jaar niet actief zijn geweest automatisch worden verwijderd, waarbij alle persoonsgegevens worden vernietigd om de privacy van de gebruikers te waarborgen.