Privacy

 

**Privacyverklaring nlsociaal.nl**

 

Laatst bijgewerkt op [10:24:34- 04/14/2024]

 

1. **Algemeen**

 

    1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website nlsociaal.nl, eigendom van [Redegeld ICT], een Nederlands staatsburger.

 

2. **Verzamelde Gegevens**

 

    2.1 nlsociaal.nl verzamelt enkel de informatie die gebruikers vrijwillig verstrekken bij het aanmaken van een account, zoals een echt werkende e-mailadres. Tijdelijke mailadessen en bijhorende accounts worden steekproef gewijs verwijderd

 

    2.2 De website maakt geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technologieën om het gedrag van gebruikers te volgen.
Enige cookie die nodig zijn voor werking website.
loggedin_guid
PHPSESSID

Meer info bij https://cookie-script.com/quick-report?identifier=a4a464c164ab3597089a551cfc070868

 

3. **Gebruik van Gegevens**

 

    3.1 De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van gebruikersaccounts en het leveren van de bijbehorende module diensten.

 

    3.2 Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

 

4. **Beveiliging**

 

    4.1 nlsociaal.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

5. **Bewaartermijn**

 

    5.1 Gegevens worden bewaard zolang u lid bent, en als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

6. **Rechten van Gebruikers**

 

    6.1 Gebruikers hebben het recht om hun verstrekte gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met [beheer@nlsociaal.nl].
Maar als gebruiker kunt u dit volledig zelf regelen via uw account profiel

 

7. **Wijzigingen in de Privacyverklaring**

 

    7.1 nlsociaal.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen.
Gebruikers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via de website.

 

8. **Contactinformatie**

 

    8.1 Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens kunnen gebruikers contact opnemen met [beheer@nlsociaal.nl].

 

---